Dragon Badminton

Club
Rank
Grd Name Membership Ses. Joined
1 B+ Ziqin Wang Guest 3 July 22
2 B+ Bin Shuai Guest 3 July 22
3 B- Jinqi Ding Guest 4 July 22
4 B- Mohamed Irfan Arshad Guest 4 July 22
5 B- Donald Suresh Guest 3 July 22
6 B- Yuxuan Shen Guest 2 July 22
7 B- Tushar Malhotra Guest 5 July 22
8 C+ Prudence Leung Guest 3 July 22
9 C+ Zhouliang Mai Guest 4 July 22
10 C+ Abdul Raheem Ali Guest 3 July 22
11 C+ Allen Wong Guest 4 July 22
12 C+ Avocado Tang Guest 4 July 22
13 C+ Lakshay Sarna Guest 5 July 22
14 C+ Haoxin Liu Guest 4 July 22
15 C- Zihao Guest 5 July 22
16 C- Floren Owner Guest 7 June 22
17 C- Jeremy Tam Guest 7 July 22
18 C- Qinhong (Jason) Mei Guest 4 July 22
19 C- Edmund Chan Guest 3 July 22
20 C- Vinayak Gupta Guest 6 July 22
21 D+ Khang hoang Guest 3 July 22
22 D+ Sumera Arshad Guest 5 July 22
23 D+ Gop Chanda Guest 4 July 22