Session Ranking - Top 5 players

Session
Ranking
Player Win
ratio
Avg.
Points
Grade Club
Ranking
1 Sen Wu 100% 21 B- ?
2 Haoyang Sun 62% 20 B- ?
3 Zaitian Liu 57% 17 C- ?
4 Zhengjun 50% 18 C+ ?
Fangshi Zhao 50% 18 D- ?