Session Ranking - Top 7 players

Session
Ranking
Player Win
ratio
Avg.
Points
Grade Club
Ranking
1 Ziwen Xu 0% 0 B+ 1
Yuesong Liu 0% 0 C+ 6
Yongliang Men 0% 0 B- 4
Kun Gao 0% 0 C- 12
Haoyang Sun 0% 0 C- 9
Xiang Liu 0% 0 C- 10
Wenxuan Zhang 0% 0 E ?